Buggies logo02 horizontal

ספר הילדים יוצאים לדרך

חוו"ד פדגוגית לספר "יוצאים לדרך"

קצת על הז'אנר מנקודת מבט פדגוגית:

ארצות רחוקות תמיד מציתות את הדמיון האנושי – של הגדולים ושל הקטנים. כל מה שחדש ולעיתים אף מסוכן, מרגש אותנו ומאפשר לנו להרחיב את גבולות הידע שלנו: על העולם וכל הנסתר שבו, ועל עצמנו והיכולות הגלומות בנו.

הסיבות העיקריות לחשיבות קריאת ספרים לילדים

רכישת אוצר מילים - ספרים מכילים מילים שילדים אינם נחשפים אליהן בשיחות יומיום. השפה בספרים עשירה ומגוונת. הספרים מלמדים אותנו להתבטא טוב יותר ולהבין אחרים טוב יותר...

ספרים לילדים

הקריאה הדיאלוגית

האם יש חשיבות לאופן הקראת ספרים לילדים? במחקרים רבים שנערכו בעשורים האחרונים נמצא שעדיפה קריאה בצורת דו שיח המכונה "קריאה דיאלוגית". לקריאה זו שלושה עקרונות...

ofirBichurim Logo© כל הזכויות שמורות לחבורת הבאגיס 054-433-5422 | עיצוב ופיתוח האתר: nafca - branding and web