Buggies logo02 horizontal

26.8.2015 הספר השני ״המסע לסין״ יצא והוא מוכן למכירה באתר, 20 הרוכשים הראשונים יקבלו כובע מתנה.

3.6.2015 חבורת הבאגיס מופיעה עם דוכן מיוחד בשבוע הספר בכיכר רבין.

3.6.2015 הספר הראשון - חבורת הבאגיס ״יוצאים לדרך״ רואה אור בהוצאת אופיר ביכורים

1.6.2015 אתר האינטרנט של באגיס עלה לאוויר.

1.3.2015 החלה הכתיבה לספר השלישי ״אוסטרליה״

20.12.2014 החלה הכתיבה לספר השני ״המסע לסין״

 

ofirBichurim Logo© כל הזכויות שמורות לחבורת הבאגיס 054-433-5422 | עיצוב ופיתוח האתר: nafca - branding and web